Công Ty Meishin VietNam
Số 41 - Cầu Xây, P.Tân Phú , Quận 9 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.37252475 - MST: 0309839873
Email:msv.tung@msv.vn
Website: http://www.msv.vn
Meishin - Kogyo Co., Ltd.
254-2, Ichibagi-cho, Nishiku, Nagoya Aichiken.
Phone: 81-052-5011054 - Fax: +81-052-5015628
Email: meishin.ind@gol.com
Website: http://www.msv.vn
Copyright © 2011 Meishin VietNam Co., Ltd.
Design by V.V.S